Eğitimler - Pedagog Mehmet Teber

728x90 AdSpace

Eğitimler


Mehmet Teber çocuk psikolojisi, eğitim bilimleri, iletişim, psikoloji ve motivasyon alanlarında günümüze kadar birçok eğitim vermiştir. Bu eğitimler 2-4 gün olarak düzenlenmiş eğitimlerdir. Hali hazırda Mehmet Teber yoğun olarak Çocuk ve Oyun Terapileri alanında eğitimler vermektedir. Bu eğitimler aşağıdaki gibidir:

ÇOCUK PSİKOLOJİSİ
Çocuğun hangi yaş döneminde dünyayı nasıl görüp nasıl algıladığı, yetişkinlerden neler beklediği, nasıl bir düşünme sistemine sahip oldukları bilmek çocukla ilgilenen herkesin görevidir. Çocuk Psikolojisi Eğitimi hem bilimsel verilerle hem de pratikteki zevkli uygulamalarla çocuk konusuna ilgi duyan herkesi çocuğun dünyasına yolculuğa çağırmaktadır.   Eğitime katılan kişiler eğitim sonrasında çocuğu daha yakıdan tanımış olacak, onun hangi gelişim dönemlerinde neye ihtiyacı olduğunu bileceklerdir. Eğitimin yarısı çocuk gelişimine ayrılırken diğer yarısı uzmanların sıklıkla ihtiyaç duyduğu çocuklarda sınır eğitimi, mahremiyet eğitimi, sorumluluk eğitimi, özgüven eğitimi, duygu eğitimi gibi konulara ayrılacaktır. Eğitim 3 gündür. 

ÇOCUK PSİKOPATOLOJİSİ-1
Eğitim çocuk ruh sağlığı alanında çalışan her uzmanının çocuk ruh hastalıkları konusunda genel bir uzmanlaşmasını hedeflemektedir. Eğitim sonrasında uzmanlar karşılaştıkları çocuklarda DSM 5’e göre ön tanılama yapabilecek yetkinliğe ulaşacaklardır. Eğitimde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite, Karşıt Olma Karşıt Gelme Bozukluğu, Davranım Bozukluğu, Otizm Spektrum Bozukluğu, Özgül Öğrenme Bozukluğu, Tik Bozuklukları, Konuşma Bozuklukları, Kaygı Bozuklukları (Ayrılık, Kaygısı, Sosyal Kaygı, Selektif Mutizm) ve Takıntılar konusu ele alınacaktır. Eğitim 3 gündür. 

ÇOCUK PSİKOPATOLOJİSİ-2
Bu eğitim patoloji alanındaki birinci eğitimin devamıdır. Eğitimde DSM 5 temelli olarak Çocukluk Depresyonu, Yıkıcı Duygu Durum Düzenleyememe Bozukluğu, Aralıklı Patlayıcı Bozukluk, Cinsel Kimliğinden Hoşnut Olmama, Yeme Bozuklukları, Dışa Atım Bozuklukları, Travma Sonrası Stres Bozuklukları ele alınacaktır. Eğitim 3 gündür.

ÇOCUKLARLA İLK GÖRÜŞME
Eğitim çocuk ruh sağlığı alanında çalışan her uzmanının ilk anamnez görüşmesini daha etkin bir şekilde yapmalarını hedeflemektedir. Katılımcılar çocuklar ve aileleri ile yaptıkları 50 dakikalık ilk görüşme esnasında, hangi soruları soracaklarını, çocuğun hayat öyküsünü nasıl alacaklarını, aldıkları öyküyü nasıl yorumlayacaklarını ve doğru terapi yöntemini nasıl seçeceklerini öğreneceklerdir. Eğitim, anamnez formunun kullanımını, aile ve çocukla ilk güven ilişkisi kurma yöntemlerini, ailenin verdiği bilgileri psikopatoloji bilgileri eşliğinde yorumlamayı, çocukların gelişimsel açıdan nasıl değerlendirileceği, çocuk çizimlerinin nasıl ele alınacağını ve ailenin nasıl bilgilendirileceği süreçlerini içermektedir. Eğitim 3 gündür.

ÇOCUK TERAPİLERİNE GİRİŞ
Daha önce “Oyun Terapilerine Giriş” olarak açılan bu eğitim BDT, EMDR gibi yaklaşımların da içeriğe eklenmesi ile Çocuk Terapilerine Giriş eğitimi olarak açılacaktır. Eğitim giriş düzeyinde bir eğitimdir. Eğitimde katılımcılar çocuklarda kullanılan birçok terapisi yaklaşımı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olacaktır. Dolayısı ile hangi çocuk terapisi ekolünün kendilerine uygun olduğunu seçip o alanda ilerleyebileceklerdir. Ayrıca katılımcılar oyunun ve oyuncağın iyileşmeye ve dönüşüme yol açtığını bizzat kendi üzerinde deneyimleyeceklerdir. Eğitim sonrasında katılımcılar çevresindeki çocuklarla nasıl iyileştirici oyunlar oynanacağı konusunda bilgi sahibi olacaklar ve basit düzeyde terapötik müdahaleler yapabileceklerdir. Eğitimde Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Gelişimsel Oyun Terapisi, Kum Terapisi, Kukla Terapisi, Theraplay, Terapötik Öyküler, İyileştirici Oyunlar, Çocuklarla BDT, Çocuklarla EMDR gibi konular ele alınacaktır. Eğitim 3 gündür. 

ÇOCUKTA CİNSELLİK SORUNLARI ve TERAPİSİ
Çocuk gelişim süreci içinde cinsellik ve cinsiyeti ile ilgili bir çok problemle karşılaşmaktadır. Bu problemlerin çözümü doğru ve zamanında müdahale gerektirmektedir. Çocukluk çağı mastürbasyonu, cinsel merak, cinsel istismar ve cinsel kimliğinden hoşnut olmayıp diğer cinsiyetin rollerine bürünme bunlardan başlıcalarıdır. Eğitimde tüm bu başlıklar DSM 5 ve ICD 10 çerçevesinde detaylı ele alınacak, her bir başlıkta evde ailelere verilecek öneriler ile terapide yapılacak pratik uygulamalar aktarılacaktır. Eğitim 1 gündür. 

ÇOCUKTA ÖFKE SORUNLARI ve TERAPİSİ
Çok fazla çocuk öfke problemleri nedeni ile terapiye başvurmaktadır. Genelde öfke bir sonuçtur ve arkasında çeşitli patolojiler yatmaktadır. Bu patolojiler bilinmeden bazen öfkeyi durdurmak mümkün olmamaktadır. Eğitimde çocukta görünen öfkenin kökenlerine, öfke ile ilişkili olan DSM 5'de geçen bozukluklara, öfke için evde ailelere önerilecek pratik önerilere, terapide yapılacak pratik çalışmalara yer verilecektir. Eğitim 1 gündür. 

ÇOCUKTA KAYGI SORUNLARI ve TERAPİSİ
Kaygı ve korkular çocukların terapiye getirilme nedenlerinin başında yer almaktadır. Bu eğitimde çocuklarda görünen kaygı sorunlarının kökeni üzerine durulacaktır. DSM 5'te geçen ayrılık kaygısı, sosyal kaygı, yaygın kaygı ve fobiler detaylıca ele alınacaktır. Bu patolojilerin çocuklarda nasıl göründüğü ele alınacaktır. Kaygı bozukluğu olan çocuklarda evde aileye önerilecek uygulamalara ve terapide kullanılacak pratik tekniklere yer verilecektir. Eğitim 1 gündür. 

ÇOCUKTA TRAVMA SORUNLARI ve TERAPİSİ
Travmalar birçok çocuğun hayatında bulunmaktadır. Kimi zaman ameliyat, sünnet gibi tıbbı operasyonlar, kimi zamanlar deprem, sel, yangın gibi doğal afetler travmaya yol açmaktadır. Bazen ihmal ve istismar gibi insan eli ile gelen travmalara tanıklık etmektedirler. Bazen de ağır kazalar, ölüm, boşanma, ani gelişen taşınma gibi olaylar çocukların dünyasında derin izler bırakabilmektedir. Bu eğitimde DSM 5'te yer alan travma bozukluklarına yer verilecek, evde ailenin travma sonrası yapması gerekenler ve terapide travmaya yönelik pratik müdahale tekniklerine yer verilecektir. Eğitim 1 gündür. 

ÇOCUKTA BAĞLANMA SORUNLARI ve TERAPİSİ
Günümüzde bağlanma herkesin kullandığı ama çok az kişinin tamamına vakıf olduğu bir kavramdır. Bağlanma adı altında yayınlanan kimi kitaplarla ebeveynler ve uzmanlar yanlış bilgilendirilmiştir. Eğitim bağlanma kavramını, öz kaynaklar ve araştırmalar baz alınarak detaylı bir şekilde ele alacaktır. Eğitimde bağlanma araştırmalarının kökenine, bağlanma modellerine, bağlanma ölçeklerine, DSM 5'te geçen bağlanma bozukluklarına ve bu bozuklukların tedavisinde evde ailelere önerilecek uygulamalara ile terapide kullanılacak pratik tekniklere yer verilecektir. Eğitim 1 gündür. 


Eğitimler Reviewed by SNMZ on 1/20/2019 Rating: 5 Mehmet Teber çocuk psikolojisi, eğitim bilimleri, iletişim, psikoloji ve motivasyon alanlarında günümüze kadar birçok eğitim v...