Terapiler - Pedagog Mehmet Teber

728x90 AdSpace

Terapiler

Mehmet Teber 0-14 yaş arasındaki çocuklarla olan çalışmalarında yoğunluklu olarak aşağıdaki terapi yaklaşımlarını kullanmaktadır. Kullandığı her yaklaşımla ilgili uluslararası düzeyde onaylı eğitimler ve süpervizyonlar almıştır. Hangi terapi yaklaşımını kullanılacağı çocuğun yaşına, yaşadığı soruna göre değişmektedir.

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi 
Uluslararası düzeyde geçerli olan 30 saatlik eğitimi Reyhana Seedat’tan almıştır. Bu terapi alanında hem grup süpervizyonu hem bireysel süpervizyon almıştır. Bu terapi yaklaşımının süpervizörlüğü olmaya yönelik eğitimler de alarak, bu terapi yaklaşımın süpervizörü ve eğitimcisi olmuştur. Yüksek lisans tezini de bu alanda yapmıştır. 2-10 yaş arası çocuklarda yoğunluklu olarak bu terapi yaklaşımını kullanmaktadır. Deneyimsel Oyun Terapisi Uluslararası düzeyde geçerli olan 30 saatlik

Deneyimsel Oyun Terapisi
I ve II eğitimlerini bizzat terapinin geliştiricisi Byron Norton’dan almıştır. Özellikle travma yaşamış 2-10 arası çocuklarla çalışırken deneyimsel oyun terapisi yaklaşımını kullanmaktadır.

Theraplay 
Uluslararası düzeyde geçerli olan 25 saatlik Theraplay I eğitimini Marlo Winstead’dan, 20 saatlik
Theraplay II eğitimini ise Saara Salo’dan almıştır. Grup süpervizyonlarını Saara Salo’dan almıştır. Bağlanma sorunu ya da yıkıcı davranış bozukluğu olan 2-14 yaş arası çocuklarda bu yaklaşımı kullanmaktadır.

Gelişimsel Oyun Terapisi 
Uluslararası düzeyde geçerli 15 saatlik eğitimi Reyhana Seedat’tan almıştır. Bireysel ve grup süpervizyonlarını da tamamlayarak bu terapinin eğitimcisi olmuştur. Bu alanda yapılan bir teze öncülük etmiştir. Birçok kurumda grup halinde uygulanan terapi yaklaşımına öncülük etmiştir. Bağlanma sorunu, ya da gelişimsel geriliği olan çocuklara bu terapi yaklaşımını kullanmaktadır.

Kum Terapisi 
Uluslararası düzeyde geçerli 50 saatlik Kum Terapisi I eğitimini Maria Kendler’den almıştır. Kum Terapisi II eğitimini Gita Moreno’dan almıştır. Bu alandaki eğitimlerine devam etmektedir. Süpervizyonlarını Gita Moreno ile yürütmektedir. 10 yaş üstü çocuklarda görünen birçok sorunda bu yaklaşımı kullanmaktadır.

Kukla Terapisi 
Uluslararası düzeyde geçerli 15 saatlik Kukla Terapisi eğitimini Reyhana Seedat’tan almıştır. Bu alandaki süpervizyonlarını Reyhana Seedat ile yürütmektedir. 10 yaş üstü çocuklara yardımcı terapi yaklaşımı olarak Kukla Terapisi’ni kullanmaktadır.

EMDR 
Uluslararası düzeyde geçerli olan 60 saatlik EMDR I ve II eğitimlerini Emre Konuk’tan almıştır. 20 saatlik Oyun Terapisi ve EMDR eğitimini Reyhana Seedat’tan, 15 saatlik Çocuklarla EMDR I eğitimini ise Ümran Korkmazlar’dan almıştır. Grup süpervizyonlarını Emre Konuk’tan, bireysel süpervizonlarını ise Reyhana Seedat ve Ümran Korkmazlar’dan almaktadır. Travma yaşamış 0-14 yaş çocuklarında EMDR yaklaşımını destekleyici terapi yöntemi olarak kullanmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapi 
Uluslararası düzeyde geçerli olan BDT-I, BDT-II ve Beceri eğitimlerini ve grup süpervizyonlarını Hakan Türkçapar’dan almıştır. Kaygı ve OKB bozukluklarında yardımcı terapi yaklaşımı olarak bu terapi yaklaşımını kullanmaktadır.

Kalp Merkezli Hipnoterapi 
Uluslararası düzeyde geçerli olan 50 saatlik giriş düzey hipnoterapi eğitiminin ardından ileri düzey I ve II eğitimlerini alan Teber, bu alandaki eğitimlerine ve süpervizyonlarına devam etmektedir. Negatif duyguların baskın olduğu, kaygı ve korku durumlarında 10 yaş ve üzeri danışanlarda bu yaklaşımı destekleyici olarak kullanmaktadır.

Öykülerle Terapi 
Bu alandaki eğitimini Reyhana Seedat ve Ümran Korkmazlardan almıştır. Öyküler oyun terapilerinde hem terapiye destek olarak kullanılmaktadır. Çocukların sorunlarını çözmede onların sorunlarına yönelik özel öyküler oluşturulmakta ve bu öyküler çocuklara terapötik bir şekilde anlatılmaktadır. Öyküler çocuklarla EMDR uygulamasının önemli bir parçasıdır. Mehmet Teber hem EMDR hem de Oyun Terapisinde öykü terapisini yardımcı olarak kullanmaktadır.

Terapiler Reviewed by kozmik bilmece on 12/31/2017 Rating: 5 Mehmet Teber 0-14 yaş arasındaki çocuklarla olan çalışmalarında yoğunluklu olarak aşağıdaki terapi yaklaşımlarını kullanmaktadır. Kullandığı...